Nagoya Protocol Software

Een gedigitaliseerd proces ten behoeve van het Nagoya Protocol
Op 12 oktober 2014 trad het Nagoya Protocol in werking, Dit protocol, dat zich richt op gebruikers van genetische bronnen, moet ervoor zorgen dat eventuele opbrengsten uit genetisch onderzoek deels terugvloeien naar het land waar het genetisch materiaal uit afkomstig is.
Op basis van het Nagoya Protocol controleert de NVWA of bedrijven die met genetisch materiaal werken beschikken over de daarvoor benodigde papieren.

Documenten op overzichtelijke wijze registreren
Wij hebben een softwaretoepassing ontwikkeld om het onderzoekproces op de juiste manier te digitaliseren.
Voor een specifiek onderzoek op genetisch materiaal, bijvoorbeeld een virus dat gevonden is in een dier, moet toestemming worden verleend door daarvoor bevoegde instanties in het land van herkomst.
De toestemmingsdocumenten en overige verplichte documenten moeten allemaal op overzichtelijke wijze worden geregistreerd. Onze software toepassing maakt het mogelijk om deze documenten eenvoudig te registeren op een wijze die voldoet aan de eisen van het Nagoya Protocol.
Een software toepassing op maat
Wij hebben een softwaretoepassing ontwikkeld waarin alle data en toestemmingsdocumenten samenkomen. De toepassing maakt het mogelijk om alle samples van genetisch materiaal te registeren en te koppelen aan het bijbehorende project.
Aan het dossier kunnen ook de toestemmingsdocumenten worden toegevoegd. Ook kunnen er koppelingen worden gemaakt met andere databases.
Dankzij een teller op het dashboard zijn beheerders in staat om te zien of alle documenten aanwezig zijn. Is dit niet het geval? Dan wordt er automatisch een waarschuwing gegenereerd om te zorgen dat de missende documenten worden toegevoegd. Deze controlefunctie versterkt direct het interne proces.
Meer informatie ?
Wilt u meer informatie over onze Nagoya Protocol software? Vul onderstaand formulier in of neem vrijblijvend contact met ons op.