Een Nagoya Protocol toepassing op maat

Nagoya Protocol toepassing op maat

Nagoya Protocol toepassing op maat. wij hebben de software om het Nagoya protocol te ondersteunen.

Op 12 oktober 2014 trad het Nagoya Protocol in werking.

Op basis van het Nagoya Protocol controleert de NVWA of bedrijven die met genetisch materiaal werken beschikken over de daarvoor benodigde papieren. Wij hebben een softwaretoepassing ontwikkeld waarin alle data en toestemmingsdocumenten samenkomen.

De toepassing maakt het mogelijk om alle samples van genetisch materiaal te registeren en te koppelen aan het bijbehorende project.

Meer informatie over de Nagoya Protocol toepassing