“We zien 4PROCES steeds meer als onderdeel van de organisatie “

– Erwin van Ruiten, Directeur Ruiten Foodpack

Ruiten Foodpack

Het succesverhaal van:

Ruiten Foodpack

Met meer dan 135 jaar ervaring in het conserveren en verpakken van voedsel mag Ruiten Foodpack gezien worden als een toonaangevende speler in de voedsel -en verpakkingsindustrie. Groot geworden door zichzelf te blijven met aandacht voor kwaliteit, integriteit en passie voor het vak. Met steeds weer die drive om te kijken of het efficiënter kan. Niet voor niets staat INNOVATIE en SAMENWERKEN met hoofdletters geschreven in alles wat Ruiten Foodpack doet voor haar klanten.

Het is 1879 en vanuit de agrarische achtergrond van Roelofarendsveen ontstond er een prangende behoefte om het overschot aan groente langer te bewaren. Met het inleggen in vaten met zout en zuur en later in blik werd de basis gelegd voor Ruiten Conserven. Inmiddels is de naam Ruiten Conserven gewijzigd in Ruiten Foodpack. Een naam die volledig de lading dekt van een moderne organisatie die zich bezighoudt met een breed spectrum aan diensten binnen de voedsel en verpakkingsindustrie. Van het bereiden en verpakken van sauzen op basis van receptuur tot aan het verpakken van White label producten voor een breed spectrum aan klanten.

De uitdaging

Automatisering in de voedsel- en verpakkingsindustrie

In een proces gedreven voedsel -en verpakkingsindustrie zijn kwaliteit, flexibiliteit en efficiëntie belangrijke voorwaarden. Automatisering speelt bij het aansturen van al deze processen een cruciale rol. Voorwaarde daarbij is dat deze vooral gebruiksvriendelijk moet zijn voor operators en procesmedewerkers. En nog belangrijker: het doet wat het moet doen. Een eerste ervaring om dit met standaard software te realiseren leverde niet het gewenste resultaat.

Een korte eerste kennismaking met het FileMaker platform leverde directeur Erwin van Ruiten wel de gewenste antwoorden op wat Ruiten Foodpack zocht voor het automatiseren van een aantal van haar processen. Na een aansluitende kennismaking met 4PROCES werd uiteindelijk de juiste partner gevonden die de automatiseringsvraagstukken wist te vertalen naar de juiste oplossingen.

De samenwerking met 4PROCES is best bijzonder. We zien 4PROCES niet als leverancier maar steeds meer als onderdeel van de organisatie”

Erwin van Ruiten
– Directeur Ruiten Foodpack

De oplossing

Met FileMaker als software platform en een Agile aanpak werden er in een serie korte sprints kleine processen geautomatiseerd. Daarbij werden vanuit een klein projectteam de wensen geformuleerd die door 4PROCES werden vertaald naar een eerste werkende versie. Aansluitend konden de gebruikers de nieuwe oplossingen testen en waar nodig voorzien van hun gebruikerservaring. Met de invoering van BUG-Request kunnen de gebruikers dat inmiddels digitaal doen.

Zo is er begonnen met het ontwikkelen van een storingsmelding applicatie. In geval van een storing op een van de machines kan men met behulp van een iPad de Technische Dienst op de hoogte brengen van een storing. Aan de hand van de storingsmelding en eventuele foto’s kan de TD een inschatting maken over de impact en wat er nodig is om de storing te verhelpen. Op basis van de intensiteit van de storingen per machine kan men bepalen wanneer een machine het noodzakelijke onderhoud nodig heeft.

Met de eerdergenoemde werkwijze is er inmiddels een complete productieapplicatie ontstaan. De Filemaker applicatie zorgt ervoor dat aan iedere order een bewerkingsplan is gekoppeld met daarin informatie over hoe de order moet worden verwerkt. Denk daarbij aan o.a. noodzakelijke controles tijdens de productie. Ook kan aan de hand van de verzamelde informatie de efficiëntie graad worden bepaald. Dit geeft veel inzicht voor Ruiten Foodpack.

Met behulp van iPad ’s heeft de productie toegang tot de FileMaker applicatie. Naast informatie over het productieproces hebben zij ook de beschikking over informatie over het verpakken en stapelen van orders op pallets. Verder wordt via de iPad bijgehouden wanneer een order start, wanneer er pauze momenten zijn en wanneer zich eventuele storingen voordoen.

Voor de uitwisseling van financiële gegevens is er een koppeling met Exact Globe. Vanuit Exact Globe wordt leveranciersinformatie aangeboden aan de FileMaker applicatie. Binnen de FileMaker applicatie worden vervolgens artikelen gekoppeld aan leveranciers. Van ieder artikel worden in FileMaker de productspecificaties opgeslagen.

Inmiddels ondersteunt de FileMaker applicatie ook de aanmaak van recepten waarmee men binnen Ruiten Foodpack halffabricaten kan produceren.

Met de gekozen aanpak en de aanwezigheid van de developers van 4PROCES op het kantoor is er een unieke samenwerking ontstaan. Door de korte communicatielijnen krijgt Ruiten Foodpack de gewenste antwoorden en ziet men snel het resultaat dat volledig aansluit bij de wensen.

Ruiten Foodpack aan het woord

Erwin van Ruiten – Directeur Ruiten Foodpack

“De samenwerking met 4PROCES is best bijzonder. We zien 4PROCES niet als leverancier, maar steeds meer als onderdeel van de organisatie”.

Uitdagingen voor de toekomst

Met de stijgende energieprijzen, productiekosten en uurlonen en een toenemende schaarste op de arbeidsmarkt blijft het een uitdaging om te opereren tegen marktconforme prijzen.

Vanuit de gedachte dat we meer willen doen met de mensen die we hebben, zal automatiseren steeds belangrijker worden. Met de nadruk op een efficiënte logistieke keten zullen we blijven acteren op verbeteringen. Van het verder optimaliseren van verpakkingsprocessen en vulprocessen tot het efficiënt uitwisselen van data. “Daar waar we een verbeteringsslag kunnen maken zullen we die toepassen en waar nodig FileMaker inzetten, aldus Erwin van Ruiten”.

Inzicht

Overzicht hebben over alle lopende acties zijn cruciaal voor een soepel lopende operatie. Door de FileMaker applicatie heb je niet alleen inzicht in de meest recente data maar kunnen we ook ingrijpen op het moment dat dit noodzakelijk is. Net een stapje voorzijn als het om service gaat.

Doorontwikkeling

Door de flexibiliteit van het Low-Code FileMaker platform kan een applicatie ieder moment uitgebreid of aangepast worden. Zo kunnen we nieuwe wensen en ideeën snel vertalen naar werkende oplossingen en stimuleren we de samenwerking tussen verschillende afdelingen (sales, logistiek, Finance).

Flexibiliteit

Verschillende handelingen verrichten zonder complicaties in de applicatie. Het Low-Code FileMaker platform maakt dit mogelijk.

Meegroeien

Veranderen je bedrijfsprocessen? Géén probleem. De oplossing groeit met je bedrijf mee op het moment dat de markt erom vraagt.

Auteur: Henk van Ewijk

Ontdekken hoe we kunnen helpen?

Het is onze missie om bedrijven te helpen hun potentieel te benutten en we kijken uit naar de mogelijkheid om dat ook voor jou te doen.